வாழ்வை வளமாக்கும் நவரத்தினங்கள்

தரமான இரத்தினங்கள் , குவாட்ஸ் கிரிஸ்டல் கற்கள் , பென்சில்கள் , உருண்டைகள் , லாக்கர்கள் , மாலைகள் , பிரமிடுகள் , பிரேஸ்லெட்டுகள் , ஸ்டிக்கர்கள் வாங்குவதற்கு நம்பகமான நிறுவனம்.

Gemology is the study of gems and precious stones, both natural and artificial (synthetic). Gemology is associated with the science of mineralogy (the study of the physical and chemical properties of minerals) and the technological manufacture of gemstones for jewelry and other uses.

Alexandrite,Amethyst,Aquamarine,,Citrine,Diamond,Emerald,Fancy Diamonds,Garnet,Lapis Lazuli,Moonstone,Morganite,Opal,Paraiba, Pearls,Peridot,Rubellite,Ruby,Sapphire,Spinel, Tanzanite,Topaz,Tourmaline,TurquoiseZircon

தரமான இரத்தினங்கள் 100%
தொழில்கள் சிறப்புடன் அமைய 100%
குடும்பம் இன்பம் அடைய 100%
Marketing 100%

About

Jai Sai Gems is being run by Mr. Sai for the past 16 years. Mr. Sai, aged 44 is an expert in occult science and gemology. He has brought about amazing positive changes in the lives of more than 1000 persons of all age groups and companies by just changing their names and have put them on the path of progress

நவரத்தினங்கள் பல வண்ண நிறங்களில் உள்ள ஒரே இடம் ஜெய் சாய் ஜெம்ஸ் . நவரத்தினங்கள் வாங்க சிறந்த இடம் நமது ஜெய் சாய் ஜெம்ஸ் தாங்க . ஜெய் சாய் ஜெம்ஸ் விற்கு வாங்க இன்பத்தை அள்ளிட்டு போங்க .வாழ்வை வளமாக்கும் ஜெய் சாய் ஜெம்ஸ் .

JAI SAI GEMS oils have been known to bring about many miraculous changes in life including rapid prosperity, faster cure of diseases, getting agood, solid career, love ending in marriage, removal of misunderstanding between friends and so on.Step into Gems. You will step out with confidence for bigger positive changes in life.


Service

வாழ்வை வளமாக்கும் நவரத்தினங்கள்

தரமான இரத்தினங்கள் , குவாட்ஸ் கிரிஸ்டல் கற்கள் , பென்சில்கள் , உருண்டைகள் , லாக்கர்கள் , மாலைகள் , பிரமிடுகள் , பிரேஸ்லெட்டுகள் , ஸ்டிக்கர்கள் வாங்குவதற்கு நம்பகமான நிறுவனம் .

Join with us

CUSTOMER REVIEWSOur Awesome Works

  • All
  • Photography
  • Graphic
  • Print
  • Web

Ruby

(sugittaries)

Emerald

(leo)

Garnet

(piacus)

Citrine

(cancer)

Lapis lazuli

(kethu)

dimond

(vigro)


JAI SAI GEMS

#78,Mounasamy muttu street,

Ambattur OT Bus Stand,

Chennai 600053.

7708379882 7708871858